Käpphästar

Systemiskt synsätt

Företag, organisationer och deras omvärld utgör ett komplext system med beroenden sinsemellan. Det finns sällan enkla orsak-verkan förhållanden. I själva verket har en situation uppstått genom ömsesidig påverkan och interaktion med andra aktörer. Varje organisationsanalys och förändringsdesign måste bygga på en insikt om de systemiska förhållandena. Jag använder mig också av systemtänkande och systemdynamisk modellering.

Nivåer av arbete

Nivåer av arbete, Requisite Organization, bygger på över 40 års forskning kring organiserat arbete, i för det mesta stora och komplexa organisationer. Det ger kunskap kring det bidrag varje nivå, i organisationen, har att ge samt de svårigheter som finns i ledarskapet. Detta har direkt konsekvens för hur man bör designa och genomföra utvecklingsarbete inom organisationen.

Kultur, attityder och värderingar

Det som sitter i väggarna har en avgörande betydelse för om organisationer är effektiva och om förändringsprocesser når sina mål. Kulturförändringsprojekt kan lätt uppfattas som hot. Många organisationer, chefer och medarbetare saknar de metoder och medel som behövs för att lyfta upp värderingarna till ytan och arbeta med dem och göra ömsesidiga anpassningar.

Faser i organisationsförändring

Det finns en uppsjö av metoder och verktyg att använda vid utveckling av affärer och organisation. Alla är bra, bara man vet när man skall använda dem. Det finns inga standardlösningar, som går att använda vid alla tillfällen. Det finns övergripande metoder för att kartlägga var, i en logisk sekvens av utvecklingsfaser, en organisation befinner sig, vilket ger säkerhet i att välja metoder som ger önskade resultat.