Mer om

Skär med kniv i dimman

Jag är framför allt en analytisk och pragmatisk strateg. Ser och skapar snabbt strukturer i det som är komplext och svåröverskådligt. Tydliggör samband mellan omvärld, mission, vision, strategi och handling; nutid och framtid; företag och människor; teori och praktik.

Med i bagaget

Min kommersiella kunskap och erfarenhet har jag som civilekonom och från 15 år som chef och medarbetare inom marknadsföring, strategifrågor och affärsutveckling i Volvo, BASF och Saab. Grunden till mitt ideologiska patos och människokunnande har jag lagt inom scoutrörelsen, som ungdomsledare, utbildare och engagerad i många projekt. Båda dessa sidor har jag förenat i arbetet som konsult sedan 1988.

Framtiden är redan här

”Framtiden är redan här – den är bara ojämnt fördelad” (William Gibson). Det handlar mer om när vi märker att en förändring skett (nr blev fönstret så smutsigt?) och hur snabbt vi rekonfigurerar oss för att utnyttja nya affärsmöjligheter. Sedan 1980 har jag arbetat med strategisk omvärldsbevakning – vad av det som sker har strategisk konsekvens och behöver uppmärksammas redan nu.

Min missionsinstinkt – Affärer, människor och utveckling

En sådan affärsförmåga, vitalitet och livskraft som finns att väcka! – när företag samlar sina samlade förmågor för att hantera en komplex omvärld och för att utveckla arbetet så att affärer, mänsklig och organisatorisk utveckling går hand i hand. En scoutledare är en volontär och kan välja att gå när som helst. Att leda frivilligarbetande handlar helt om att skapa engagemang kring gemensamma drivkrafter – en försmak av ledarskapet i det talangfulla och kunskapsintensiva företaget. Det nya chefs- och ledarskapet handlar mindre om att sitta med alla svaren själv, utan mer om att samla förmågorna för att låta dem hantera den allt mer komplexa omvärlden. Utvecklingen går mot organisationer som mer liknar nätverk och som samlar sig kring projekt. Det handlar inte längre om att vara flexibel och anpassningsbar utan att vara rekonfigurerbar och ha förmåga att helt bygga om sig på kort tid.