Sagt om

Paul kombinerar sin nyfikenhet på människor med en spännande mix av klokskap, ödmjukhet och entusiasm som gör att han är lysande på att ta tag i svåra organisatoriska problem på ledningsgruppsnivå. Paul öppnar upp helt nya tankemässiga dörrar, han ser helheten, men kan också zooma in på avgörande detaljer. Pauls passion, omtanke om andra och intellekt gör honom unik och han inspirerar med sin vilja och glädje i mötet med andra.

Paul visar ett genuint engagemang, han vill ständigt vidga sina perspektiv och addera värde. Han har en enorm kunskapsbank som hela tiden utökas, han är alltid påläst, strukturerad och fokuserad. Paul har en obegränsad ambition, ser hela tiden möjligheter och får andra att växa och prestera bättre. Han omfamnar osäkerheten och får lösningar att växa fram genom att skapa en djup förståelse för problem och sammanhang utan att hans ego står i vägen.

Sammanställningen baseras på svar från 11 kunder och kollegor som lämnat svar anonymt augusti 2013. Detta har analyserats av Per Frykman – Your Professional Reputation. ✆ 070-624 00 58