Publicerat

Ladda ner genom att klicka på rubriken.

Ledarutveckling som medel i en stor förändringsprocess

Här beskrivs ett omfattande ledarutvecklingsprojekt, som utgjort en integrerad och väsentlig del av ett omfattande och långvarigt förändringsarbete i Landstinget Halland.

Av Rolf Lundgren och Paul Holmström.

Mervärde genom medvetna värderingar

En sammanfattning från ett frukostmöte om hur man i företag på olika sätt kan arbeta mer värderingar för att skapa ett mervärde. Det handlar om utveckling av individer, grupper och organisationen och vad varumärket egentligen är laddat med.

Av Paul Holmström och Lena Gustafsson

Ledarskap och organisationer i den nya ekonomin – var redo!

Artikeln beskriver det nya ledarskapet, i kreativa kunskapsorganisationer, där medarbetarna måste behandlas som om de vore volontärer, annars slutar de när de tycker att gräset är grönare på andra sidan kullen. Artikeln bygger på erfarenheter både från en ideell idéburen organisation och på eget arbete i kunskapsorganisationer.

Av Paul Holmström och Ann Strömberg.

Om systemdynamik

Casesamling Systemdynamik

En samling av exempel på systemdynamisk modellering i hälso- och sjukvården.

Av Paul Holmström och Stefan Hallberg

Simulering för bättre beslut och policies

En kort artikel om systemdynamiska metoder, publicerad i forskningsantologin Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik. Två enkla modeller introduceras och deras effekt på policies diskuteras.

Av Paul Holmström, Stefan Hallberg och professor Hans Björnsson.

Akademiskt om systemdynamik

Bringing System Dynamics Into Action Research

Min licentiatsavhandling om hur man kan arbete med systemdynamik i grupper för att säkra att man arbetar med rätt problem och landar i lösningar värda att genomföra.

Group Modeling in System Dynamics – a Case Study

Min magisteruppsats i Systems Thinking and Modeling. Jag beskriver en modelleringsprocess i grupp, med alla dess fallgropar. Analysen avser en strokeenhet på ett medelstort sjukhus.

Staff retention and job satisfaction at a hospital clinic- a case study

Resultatet av ett projektarbete i kursen i Systems Thinking and Modeling. Här kopplas arbetsbelastningen etc på en samlad bb/förlossningsenhet med kvalitativa faktorer som personaltrivsel och -omsättning. Presenterad på International System Dynamics Conference 2004 i Oxford.

Av Paul Holmström och Marie Elf

Komplett lista på forskningspublikationer finns på ResearchGate