Så kan sjukvården testa nya idéer – innan de når patienterna

När forskaren Paul Holmström själv blev sjuk hamnade han mitt i det sjukvårdssystem han studerade, och såg ännu tydligare vilka förbättringar som krävs. Nu presenterar han sin licentiatuppsats, som visar hur systemdynamik kan användas för att utveckla hälso- och sjukvården. Grundtanken: att testa förbättringsidéerna i en modell först – utan risk för verksamhet och patienter.

Läs hela artikeln på Chalmers hemsida