Fem steg mot ”Corporate Social Responsibility”

Som vanligt lever vi i motsägelsefulla tider.

Å ena sidan får vi höra att Joel Bakan, författare till The Corporation är en slags Michael Moore som ger sig på storföretagens psykopatiska beteende och hur de agerar mot mänskliga intressen.

Samtidigt pågår en annan, starkare rörelse ”Corporate Social Responsibility”, som handlar om motsatsen. Här en sammanfattning av en artikel ur Harvard Business Review. Här beskrivs de fem stegen till ett ansvarstagande:

1. ”Det är inte vårt jobb att lösa det”. Den attityd som beskrivs i The Corporation.

2 ”Vi gör precis så mycket som vi måste”. Motvilligt anpassar man sig minimalt till kraven.

3 ”Det är en del av affären”. Man inser att frågan måste hanteras och lägger ansvaret för det i organisationen.

4 ”Det ger oss ett konkurrensförsprång”. Insikten att om företaget ligger före, så ger det fördelar.

5 ”Vi behöver säkerställa att alla gör det”. Insikten av att det är väsentligt för samhället och att inte bara företaget utan alla behöver bidra till lösningar.