Suger de vanliga jobben allt mer?

Richard Florida lär hävda att problemet är inte kvantiteten arbetstillfällen utan kvaliteten i arbetena. Steve Denning har skrivit ett bloginlägg om att jobben suger. Inte mindre än 84% av alla arbetande amerikaner vill byta jobb under det kommande året. Dennings analys är att jobben suger och att det redan nu behövs radikalt ny management.

Enligt Svenskt Näringsliv vantrivs 350 000 svenskar på jobbet. Deras analys är ur ett arbetsrättsligt perspektiv – LAS innebär att man drar sig för att söka nytt jobb. Enligt tjänstemannaorganisationerna så vill 1/4-1/3 av alla tjänstemän ha ett nytt jobb det närmaste året.

Det kanske är tecken på att även vi i Sverige skulle behöva ny management och nya organisationsformer.

Lämna ett svar