Got a New Strategy? Now Make it Happen

De flesta strategier stupar på det jag brukar kalla powerpoint-gränssnittet. Dvs den punkt där företagsledningen presenterar strategierna för organisationen. Cyniskt brukar jag konstatera att det är som en välregisserad krogshow där alla jublar och applåderar över det lysande framförandet. Bara det att sedan går alla hem och jobbar på som vanligt – det fanns inga budskap till dem själva och innebörden för dem och deras arbete.

I februarinumret av Harvard Business Review finns en intressant artikel om vikten av att få igång den konversation som behövs för att det skall hända något. Författarna konstaterar att medarbetarna med tiden blivit cyniska av alla nya strategier, alla presentationer, alla medarbetarundersökningar som egentligen inte tycks leda till något.

De konstaterar att det finns en brist på reell öppenhet, som skapar hindren.

Länk till referat av artikeln på Harvard Business School, Working Kniowledge. Man behöver registrera sig för att läsa artikeln och får då tillgång till mycket intressant material.