Innovationer och dess nytta

I veckan lyssnade jag på och deltog i samtal med Michael Schrage, arrangerat av Bookhouse Publishing och fluidminds. Michael är för många mest känd som författaren till boken Serious Play. Jag har också just plöjt igenom bestsellern The Medici Effect av Frans Johansson. Båda fokuserar på innovation, och det har varit spännande att utforska dem båda och söka likheter och olikheter.

Båda är ense om att en innovation egentligen inte är en innovation förrän den anammats av marknaden. I acceptansen lägger Michael att kunder är villiga att betala, inte bara för grundprodukten utan också betala premium, det extra som behövs för att täcka utvecklingskostnaden. Frans öppnar också upp för var han kallar social innovation, det som inte finns på en kommersiell marknad.

Men på en punkt kan de tyckas oeniga. Michael menar att vi har ett innovationsöverskott, dvs innovationstakten är högre än den takt i vilken kunderna hinner ta till sig dem. The Medici Effect hävdar att det behövs en enorm id