Managers not MBAs av Henry Mintzberg

A hard look at the soft practise of managing and management development
ISBN 0-273-66324-0

En sådan motorsågsmassaker!

De traditionella MBA-utbildningarna skåpas ut rejält. Ett intressant komplement till Good-to-Great, som kartlägger de långsiktigt framgångsrika företagen. Av Mintzberg får vi veta vad som gjorde att det inte gick så bra för de andra.

Mintzberg tar fram en lista från 1990 på 19 framgångsrika MBA-företagsledare. Drygt 10 år senare så är det bara 4 av dem som får godkänt. De andra har lett sina företag till undergång eller rejäla förluster och de flesta av dem har fått sparken.

Chase Manhattan Bank har funnit att 60% av deras sämsta chefer har en MBA, medan 60% av deras bästa chefer har en Bachelor of Arts, dvs. har studerat på filosofisk fakultet.

Mintzberg anser att MBA snarare står för Master of Business Analysis, och där Harvard står främst i skottlinjen. Som mest betade man av 3 case varje dag under utbildningen. Studenten måste komma väl påläst eftersom varje session inleds med att professorn snabbt bollar till någon student som får redovisa caset i stort och ge sin analys och sin handlingsplan. Därefter är ordet fritt och de övriga 70-80 eleverna konkurerrar om att framföra sina tankar.

Ve den som inte hänger med. En elev som sade sig behöva mer information blev tillsagd av professorn att inte infinna sig igen förrän han var påläst och beredd att ha en ståndpunkt baserat på tillgänglig information. En försynt elev som alltid räckte upp handen men överröstad av de andra eleverna varnades av professorn och blev sedan underkänd.

Mintzbergs slutsats är att MBA studenten tränas i snabb analys, att snabbt ha en uppfattning och en handlingsplan klar. Men de har inte den erfarenhet och personliga mognad som gör att de med vishet kan närma sig problemen. Det verkligen bisarra är de Executive MBA som vänder sig till erfarna chefer också bygger på samma case och inte alls tar upp den mängd av fall från verkligheten som finns bland deltagarna.

Boken har en rätt klassisk retorisk uppbyggnad. Vad är problemet, vilka lösningar finns och vilket är den ultimata lösningen. Boken landar i ett utprövat koncept för en International Master in Practising Management. Den går igenom traditionella MBA, Advanced Management Programs, företagsinterna program och konsultprogram och tar upp för- och nackdelar med dem alla. Det innebär att boken borde vara obligatorisk läsning för alla som jobbar med chefs-/ledarutveckling.

Själv tycker jag att boken är väsentlig eftersom den implicit fångar eller försöker fånga det som är essensen i chefs- och ledarskap, nämligen vishet och utövandet av omdöme.