”Nivåer av arbete” nu i Sverige

Veckan har varit intensiv. I samarbete med Bioss Europe har vi genomfört de svenska certifieringsutbildningarna i Mapper och MCPA, samtidigt som vi bildat ett Bioss Scandinavia.

Bioss är det institut, ursprungligen knutet till Brunel University, där professor Elliott Jaques tillsammans med Gillian Stamp, med gjorde den stora utvecklingen av Requisite Organization, som Elliott lade grunden för på sin tid på Tavistock Institute.

Det handlar om att bygga en organisation med rätt antal organisatioriska nivåer, där varje nivå gör sitt jobb och där individen har den kapacitet som behövs.

Med hjälp av Mapper kan vi systematiskt bena upp den ansvarsutkrävande organisationen och klargöra varje roll. MCPA använder vi för att bedöma individers kapacitet att arbeta på olika nivåer.

Jag valdes till ordförande i Bioss Scandinavia, som kommer att få en egen webplats i slutet av hösten.