Mjuka chefer gör gruppen sjuk

Tidningen Chef skriver om en rapport från FoU i Väst om Ledarskap och sjukfrånvaro, av Ingrid Tollgerdt-Andersson. (hela rapporten går att ladda ner gratis från FoU i Väst.

Chefer där sjukfrånvaron är hög:
– Vill vara till för medarbetarna, se alla
– Delaktighet och få personalen med sig är centralt
– Medbestämmande
– Demokrati
– Vara närvarande
– Alla ska ha det bra och vara nöjda

Chefer där sjukfrånvaron är låg:
– Målinriktning
– Tydlighet
– Höga krav
– Systematik, ordning och reda
– Dokumentation, uppföljning och utvärdering
– Systematiskt delegerat ansvar till flera
– Jobbar mycket med den egna utvecklingen

Resultatet stämmer väl med Hertzbergs gamla studier om motivation. Det viktigaste är arbetet i sig själv, ha förutsättningar att kunna göra ett bra jobb och få erkännade för det. Otydligt chefsskap skapar inte förutsättningar för det.